Wszystkie moje źródła są w Tobie!

Dzielimy się ogromną radością!

W imieniu Fundacji Ziarnko Maku chcemy zaprosić na uwielbienie – wspólną modlitwę, aby podziękować za 10 lat wspólnej pracy! W tym roku chcemy także dziękować za pół roku działalności C.E.D.R.u, za to wszystko czego doświadczamy na co dzień z Jego Dobroci!

Kiedy?
29 maja 2023 – Święto Matki Bożej Matki Kościoła
godzina 17:00 – Eucharystia
po niej radosne dziękczynienie za Dar Życia w Duchu, które poprowadzi Maja Sowińska

Gdzie?
Kościół Emaus i Aula
ulica Pawlickiego 1, Kraków