Czym jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych jest grupową formą pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest programem do celowego i zaplanowanego kształtowania umiejętności społecznych.  

Umiejętności społeczne są z kolei tym, co umożliwia każdemu człowiekowi funkcjonowanie w społeczeństwie – w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, pracy. To umiejętność zachowania się w różnorodnych sytuacjach społecznych, a także zdolność komunikowania, nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi. Dzięki tym umiejętnościom porozumiewamy się z innymi ludźmi, potrafimy zachować się odpowiednio do sytuacji; wiemy, co wypada, a co nie. Umiemy zarządzać swoimi emocjami i ich okazywaniem oraz adekwatnie reagować na emocje innych. Potrafimy rozmawiać i dostosować sposób rozmowy do okoliczności i ludzi, z którymi ją toczymy. 

Do kogo skierowane są zajęcia TUS? 

Zajęcia te są odpowiednie dla każdej grupy wiekowej.  

Zajęcia TUS są przeznaczone głównie dla dzieci lękliwych, nieśmiałych i wycofanych. Bywają dzieci, którym trudno zawierać przyjaźnie, trudno poradzić sobie z emocjami przeżywanymi w relacjach, mimo, że na pierwszy rzut oka nie mają kłopotu z nawiązywaniem relacji rówieśniczych i nieźle funkcjonują w grupie. Również dla takich dzieci TUS może być pomocny i dawać bardzo dobre efekty w codziennym funkcjonowaniu. Z doświadczenia wiemy, że niewielkie wsparcie może powodować dużą zmianę. 

TUS – jakie umiejętności będą wzmacniane?  

 • Umiejętności prospołeczne: kontakt wzrokowy, prawidłowy dystans, mimika, postawa ciała.  
 • Komunikacja: umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, kontrola tonu głosu, prowadzenie dialogu, pytania zwrotne. 
 • Emocje: rozpoznawanie i nazywanie swoich uczuć, umiejętność stopniowania uczuć. 
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami: reagowanie na zaczepki, podpuszczanie, poszukiwanie pomocy i wsparcia.  
 • Umiejętności planowania, przygotowania do zajęć, podejmowania decyzji, osiągania kompromisów oraz planowanie wspólnej pracy. 
 • Budowanie Tożsamości: mocne i słabe strony.

Zajęcia odbywają się:

 • dla klas 1: we wtorki w godz. 14:15-15:15
 • dla klas 2-3: w czwartki w godz. 15:15-16:15
 • dla klas 4-6: we wtorki w godz. 14:10-15:10 lub w środy w godz. 15:05-16:05
 • dla klas 7-8: w poniedziałki w godz. 15:15-16:15
 • dla liceum: we wtorki w godz. 15:15-16:15 lub czwartki w godz. 15:15-16:15

Czas jednego spotkania to 60 minut. Semestralny cykl zajęć składa się z 15 zajęć.

Prowadzący:

Ewa Sioma, Elżbieta Kotuła, Anna Müller, Monika Łatka

Cena:

80 zł za zajęcia/60 zł za zajęcia dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej Montessori im. o. Pawła Smolikowskiego CR.
Cena za cały cykl to 1200 zł/900 zł dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej Montessori im. o. Pawła Smolikowskiego CR

Harmonogram rekrutacji:

Zapisy:

 • Szkoła Podstawowa: 13.09 – 22.09.2023 r.
 • Liceum: 13.09 – 26.09.2023 r.

Podpisywanie umów: 26.09. – 02.10.2023 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na zajęcia wprowadzające:

 • TUS dla klas 2-3: czwartek 21.09 w godz. 15:15-16:15
 • TUS dla klas 4-6: wtorek 19.09 w godz. 14:10 – 15:10
 • TUS dla klasy 1: wtorek 19.09 w godz. 15:15 – 16:15
 • TUS dla klas 7-8: prosimy o kontakt mailowy
 • TUS dla Liceum: prosimy o kontakt mailowy

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na zajęciach otwartych poprzez przesłanie wiadomości na adres: kontakt.cedr@ziarnkomaku.pl

Przewiń do góry