Czym jest socjoterapia?

Socjoterapia jest formą oddziaływania terapeutycznego, polegającą na wykorzystaniu wpływu środowiska społecznego, pozytywnego oddziaływania grupy społecznej, a także interakcji społecznych.

Socjoterapia – jakie umiejętności będą wzmacniane?

Socjoterapia ma na celu ukształtowanie prawidłowych wzorców zachowań społecznych poprzez różnego rodzaju zajęcia grupowe. Dzięki nim uczestnik:

  • poznaje zasady funkcjonowania w społeczeństwie,
  • uczy się odczytywać własne emocje i odpowiednio je wyrażać,
  • buduje pewność siebie, poczucie własnej wartości i uwagi dzięki przynależności do grupy, która rozumie jego potrzeby i z którą może dzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Zajęcia pozwalają uczestnikowi odreagować emocjonalnie negatywne sytuacje, które go dotykają poza grupą, równocześnie ucząc się zasad jej funkcjonowania, co wspomaga proces integracji społecznej.

Można zatem wskazać trzy główne cele socjoterapii:

  • terapeutyczny – rozmowa, odreagowanie, integracja;
  • edukacyjny – zasady funkcjonowania w grupie, rozpoznawanie emocji;
  • rozwojowy – kształtowanie nowych umiejętności.

Aby grupa spełniała swoje terapeutyczne zadanie ważne jest odpowiednie zakwalifikowanie uczestników, dlatego otwarcie grupy poprzedza wywiad z rodzicami i/lub dzieckiem. Szczegółowe cele grupy są dobierane i określane dopiero po utworzeniu grupy.

Czas jednego spotkania to 60 minut. Semestralny cykl zajęć składa się z 15 zajęć.

Prowadzący:

Elżbieta Kotuła

Cena:

80 zł za zajęcia/60 zł za zajęcia dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej Montessori im. o. Pawła Smolikowskiego CR.
Cena za cały cykl to 1200 zł/900 zł dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej Montessori im. o. Pawła Smolikowskiego CR.

Chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas na adres: kontakt.cedr@ziarnkomaku.pl

Przewiń do góry