Konsultacje ze specjalistami dla rodziców 

Zadanie publiczne pn. „Kształtowanie kompetencji psychospołecznych wśród rodzin z Gminy Miejskiej Kraków – Kompetentna rodzina – kompetentne dziecko. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych wśród rodzin.”
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa. 

Wszystkich rodziców poszukujących profesjonalnego wsparcia i pomocy w pracy z własnymi dziećmi, zapraszamy do udziału w indywidualnych konsultacjach ze specjalistami: pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem, socjoterapeutą oraz terapeutą Treningu Umiejętności Społecznych.  
Konsultacje przeznaczone są dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci przejawiających specjalne potrzeby edukacyjne z Gminy Miejskiej Kraków.  

Konsultacje dają możliwość rozpoznania trudności dziecka oraz zapewnienia rodzicowi i dziecku odpowiedniego wsparcia w zakresie ich zapobiegania, prowadzenia działań profilaktycznych lub wyboru metody pracy z dzieckiem, aby przeciwdziałać zdiagnozowanym trudnościom.
W trakcie konsultacji rodzic może zasięgnąć opinii specjalisty w zakresie funkcjonowania dziecka, w tym m.in.: zaburzeń sfery emocjonalnej i społecznej, a także sfery poznawczej (m.in dotyczącej koncentracji, pamięci, utrzymywania uwagi). 

Poniżej przedstawiamy listę naszych specjalistów: 

Dr Agnieszka Guzik

– z wykształcenia socjolog i pedagog. Od wielu lat prowadzi zajęcia ze studentami na Wydziale Polonistyki UJ w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej i z radością przygotowuje młodych ludzi do pracy w szkole, w zawodzie nauczyciela języka polskiego. Od 12 lat współtworzy Katolicką Szkołą Podstawową Montessori, w ramach której poszukuje najlepszych rozwiązań edukacyjnych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół relacji uczeń–nauczyciel, kompetencji pedagogicznych nauczyciela i metody Marii Montessori.  

Tematyka konsultacji: 

 1. wspieranie kompetencji rodzicielskich w zakresie skutecznej komunikacji
 2. rozwiązywania konfliktów
 3. budowania odporności psychicznej
 4. kształtowania dobrych relacji w rodzinie

Dr Patrycja Huget

– z wykształcenia magister psychologii oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki obroniony w Instytucie Pedagogiki UJ. Współpracowała m. in. z Ośrodkiem Twórczej Edukacji „Kangur”, w którym prowadziła diagnozę psychologiczną dzieci mających trudności w uczeniu się oraz z Małopolskim Niepublicznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w którym prowadziła zajęcia dla nauczycieli „Diagnoza i reedukacja dysleksji”. Współpracuje także z Krakowską Akademią im. Frycza – Modrzewskiego, gdzie prowadzi ćwiczenia z psychologii rozwoju człowieka i biegu życia i psychologii wychowawczej, a także seminarium i wykłady z psychologii. Od 2003 r. zatrudniona na etacie starszego wykładowcy w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Edukacji Nauczycielskiej. 

Tematyka konsultacji: 

 1. diagnoza zaburzeń rozwojowych w sferze poznawczej i emocjonalnej uczniów w okresie edukacji wczesnoszkolnej
 2. diagnoza przyczyn trudności wychowawczych uczniów w okresie edukacji wczesnoszkolnej

Mgr Katarzyna Zych

– z wykształcenia nauczyciel geografii i biologii oraz pedagog specjalny (oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu). Od pięciu lat wychowawca Montessori, który nieustannie poszukuje obszarów do rozwijania siebie w zakresie tej pedagogiki i nie tylko. W szkole znana również jako specjalista od Librusa i wszelkich urządzeń elektronicznych, stąd też duży zasób informacji o niekorzystnym wpływie mediów cyfrowych na rozwój młodego człowieka. Prywatnie kocha gotować i jeść (nie wiadomo, co bardziej), uwielbia podróżować po Polsce (i nie tylko) oraz czytać książki (kryminały i reportaże).  

Tematyka konsultacji:  

 1. wskazówki dotyczące pracy z uczniami na poziomie klas 4-6,
 2. wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami (spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna),
 3. uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży,
 4. nauka przedmiotów przyrodniczych, w tym szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Mgr Elżbieta Cyrulewska

– nauczyciel wczesnoszkolny, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Od kilku lat związana z Katolicka Szkołą Podstawową Montessori, w której pracuje jako wychowawca grup 1-3. Od kiedy w 2013 roku ukończyła swój pierwszy kurs z zakresu pedagogiki Montessori, nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Swoją pasją i miłością do metody nie chce zatrzymywać wyłącznie dla siebie więc dzieli się nią z każdym napotkanym przechodniem. Kobieta z sercem na dłoni, dla której nie ma problemów – są wyzwania do pokonania (z którymi zazwyczaj radzi sobie znakomicie). Prywatnie mama trzech chłopców, których miała okazję edukować domowo, wielbicielka roślin zielonych oraz dobrej kawy z ciasteczkiem. 

Tematyka konsultacji:

 1. zastanawiasz się jak uczyć dzieci, w tym dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z metodą Montessori
 2. szukasz inspiracji i konkretnych rozwiązań do pracy z dziećmi by nauka stała się dla nich fascynująca
 3. potrzebujesz wymiany doświadczeń i sposobów by urozmaicić swoje zajęcia
 4. uczysz swoje dzieci w edukacji domowej i chciałbyś poznać praktyczne sposoby na połączenie życia rodzinnego z edukacją, tak by nie zwariować
 5. poszukujesz odpowiedzi na pytanie: „Co jeśli dziecko…?” 

Mgr Anna Olczyk-Bilska


– z wykształcenia logopeda. Ukończyła studia podyplomowe z w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, a następnie studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od lat związana z Katolicką Szkołą Podstawową Montessori, gdzie pracuje m.in. jako logopeda.

Tematyka konsultacji: 

Konsultacje logopedyczne dla rodziców i dzieci w wieku 2-10 lat, z zakresu:

 1. kształtowania się i rozwoju mowy dziecka
 2. trudności artykulacyjnych i komunikacyjnych (np. wady wymowy, brak realizacji niektórych głosek),
 3. trudności z nauką czytania i pisania, w tym trudności dyslektycznych
 4. trudności komunikacyjnych dzieci w spektrum autyzmu, z afazją dziecięcą oraz niepełnosprawnością intelektualną

Mgr Elżbieta Kotuła

– z wykształcenia jest pedagogiem socjoterapeutką, pedagogiem specjalnym oraz nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi, trudnościami w zachowaniu oraz wspomaga osoby będące w różnorakich kryzysach psychicznych. Zawodowo od lat związana jest ze szkołami podstawowymi, gdzie pracuje z uczniami klas 4-8 oraz ich opiekunami. Obecnie pracuje w Katolickiej Szkole Podstawowej Montessori im. Pawła Smolikowskiego CR w Krakowie jako nauczyciel wspomagający oraz pedagog szkolny. W swojej pracy wykorzystuje techniki dialogu motywującego, elementy choreoterapii, arteterapii i dramy. Wspiera pedagogicznie Dziuplę, czyli miejsce nauki codziennej dla uczniów z edukacji domowej w wieku licealnym z Krakowa. Prywatnie jest pasjonatką człowieka, dobrej książki i długich spacerów. 

Tematyka konsultacji: 

 1. trudności w nauce
 2. zachowanie i dyscyplina
 3. trudności emocjonalne
 4. trudności w relacjach społecznych
 5. trudności w przystosowaniu się do zmian
 6. trudności w rozwoju 
 7. problemy zdrowotne
 8. planowanie i organizacja pracy

Mgr Anna Müller

– z wykształcenia i pasji psycholog, terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wsparcia osób ze spektrum autyzmu, jest w trakcie zdobywania kwalifikacji psychoterapeutycznych do pracy z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczo-behawioralnym. Na co dzień pracuje jako wychowawczyni VIII klasy w szkole Montessori. Poza pracą: miłośniczka krakowskich kawiarni i górskich schronisk. Wędrownik beskidzkich szlaków, czytelniczka znakomita i tropicielka nietuzinkowych książek.  

Tematyka konsultacji: 

Wyzwania okresu dojrzewania u uczniów, w tym uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 1. problemy wieku dojrzewania 
 2. trudności w koncentracji uwagi
 3. bunt nastoletni – jak stawiać granice i jednocześnie budować relacje
 4. budowanie relacji społecznych
 5. huśtawki nastrojów – jak rozum może zapanować nad emocjami
 6. strategie radzenia sobie ze stresem u nastolatków
 7. okres dojrzewania u uczniów – jak wspierać nowe potrzeby 

Dzięki wsparciu finansowemu Miasta Krakowa udział w konsultacjach jest nieodpłatny.   

Gdzie?
Konsultacje odbywają się w budynku  Katolickich Szkół Montessori, ul. Ks. S. Pawlickiego 1, Kraków.  

Dla kogo?
Dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci przejawiających specjalne potrzeby edukacyjne ze szkoły podstawowej z Gminy Miejskiej Kraków.

O zakwalifikowaniu na konsultacje decyduje kolejność zgłoszeń. 

Liczba miejsc ograniczona.

Aby zapisać się na konsultację należy wypełnić poniższy formularz.
Po wypełnieniu formularza wybrany specjalista skontaktuje się z Państwem telefonicznie, aby umówić termin spotkania.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem: kontakt.cedr@ziarnkomaku.pl

Serdecznie zapraszamy! 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa. 

www.ngo.krakow.pl

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia