Czym jest Terapia komunikacji w autyzmie?

Wśród wielu wyzwań, z którymi borykają się dzieci ze spektrum autyzmu, jedną z największych trudności jest rozwój mowy, umiejętność komunikowania się oraz właściwego odczytywania komunikatów innych.

Aby wesprzeć pracę rodziców w tym zakresie, przygotowaliśmy zajęcia ogólnorozwojowe kładące nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka, w tym również alternatywnych form komunikacji. Zajęcia te skierowane są do dzieci w spektrum autyzmu i odbywają się w formie indywidualnej pracy z terapeutą.

W trakcie zajęć będziemy pracować m.in. nad kierowaniem komunikatów do innych ludzi.

Cele, które również mogą być realizowane to:

  • usprawnianie narządów mowy, w tym wzmacnianie mięśni odpowiedzialnych za
    odpowiednią artykulację,
  • nauka umiejętności poprawnego i efektywnego oddychania,
  • ćwiczenie tworzenia poprawnych form wypowiedzi,
  • praca nad poprawną artykulacją,
  • trening koncentracji na sygnałach dźwiękowych oraz nauka umiejętności właściwego odczytywania komunikatów innych,
  • rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

Narzędzia i formy pracy dobierane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Dlatego udział w zajęciach poprzedzony zostanie szczegółowym wywiadem z rodzicami dziecka.

Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 15:00 – 16:00 lub 16:00-17:00.

Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzi pani Marzena Dąbrowska

Chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas na adres: kontakt.cedr@ziarnkomaku.pl

Przewiń do góry